SMAKI KARPAT

MAŁOPOLSKIE - PODKARPACKIE - ŚLĄSKIE

Prawo ochronne


Wniosek PG z postanowieniem


Umowa licencyjna PG


Regulamin znaku towarowego "Produkt Górski"


Statut Stowarzyszenia „Towarzystwo Produktu Górskiego”


Deklaracja Członkowska


Wniosek o prawo do używania znaku PRODUKT GÓRSKI


Rozporządzenie UE