SMAKI KARPAT

MAŁOPOLSKIE - PODKARPACKIE - ŚLĄSKIE

Jesienne Święto Bacowskie w Ludźmierzu

22 października w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu odbyło się Jesienne Święto Bacowskie. Jak co roku, producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Produkt Górski uczestniczyli w wydarzeniu, oferując degustację i sprzedaż certyfikowanych produktów regionalnych.


Czas produktów górskich

Ruszyły redyki. Owce pasą się na halach i odbywa się tradycyjne dojenie. Dzięki temu już możemy cieszyć się owczymi produktami.


8. Dni Produktu Górskiego

W dniu 23 kwietnia 23 kwietnia w Ludźmierzu w ramach Święta Bacowskiego rozpoczęły się 8. Dni Produktu Górskiego. W ramach wydarzenia zorganizowano kiermasz górski na którym była prowadzona degustacja i sprzedaż serów górskich, miodu i jagnięciny.


Ocena producentów posiadających Znak Jakości

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 28.03.2023 r. i Regulaminem znaku "Produkt górski" przystąpiono do weryfikacji producentów, którzy stosują znak do oznaczania swoich produktów. Do 15 maja 2023 roku należy złożyć ponowny wniosek, który jest dostępny na stronie Produkt Górski. Wniosek PG z postanowieniem prosze przesyłać na adres: agmtatry@op.pl

 


III Walne Zebranie Towarzystwa Produktu Górskiego 

W dniu 28 marca 2023 roku w Ludźmierzu odbyło się III Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia. W trakcie obrad zostały przedstawione sprawozdania za okres 2019-2023. Podjęto także uchwałę o zmiany statutowe i udzieleniu absolutorium zarządowi. Ponadto zostały wybrane nowe Władze Towarzystwa Produktu Górskiego w składzie:

Prezes - Andrzej Gąsienica-Makowski

Zastępca Prezesa - Grzegorz Pabis

Skarbnik - Zofia Kołodziej

Sekretarz - Marek Sobczyk

Członek Zarządu - Józef Modła

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Andrzej Budz

Agnieszka Hatłas

Janina Rzepka

 

Przyjęte zostały zmiany statutowe poszerzające zadania i cele Stowarzyszenia. 


Życzenia świąteczne


Czas na góry - czas na sery!


Święto Bacowskie i VI Dni Produktu Górskiego


Zakończenie sezonu wypasowego i Dni produktu górskiego


Producenci zapraszają!


Zapraszamy!!!


Nowej wiosny czas - Święto Bacowskie z kiermaszem górskim

Czas na wiosenne góry!💚 - krajobraz, tradycja i produkty górskie to smaki Karpat 😊 Już 28 kwietnia 2019 roku w Ludźmierzu odbędzie się Święto Bacowskie rozpoczynające sezon pasterski, a także IV Dni Produktu Górskiego. Już dziś serdecznie zapraszamy!😊


Nowe możliwości wsparcia dla Produktów Górskich

Szanowni Państwo!

1. Planujemy trzy nabory wniosków w terminie 12.04.2019 – 25.04.2019 roku w zakresie:

I. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez podejmowanie działalności gospodarczej,  
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. PREMIA NA START.  

II. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych. 

III. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.

Więcej informacji w załączonej do poniższej wiadomości ulotce. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia wskazane będą w ogłoszeniu o naborze, które pojawi się w dniu 29.03.2019 roku na naszej stronie internetowej www.podhalanska.pl.

2. W marcu 2019 r. w dniach od 11 do 14 odbędą się w poszczególnych gminach na obszarze LGD otwarte spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych aplikowaniem o ośrodki w ramach naborów Podhalańskiej LGD planowanych w 2019 r. Czas trwania każdego ze spotkań - 1 godzina. Serdecznie zapraszamy na spotkania. Po każdym ze spotkań będzie możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikiem LGD w czasie godzinnego dyżuru.

Harmonogram dyżurów i spotkań można pobrać klikając w link http://podhalanska.pl/wp-content/uploads/2019/03/Harmonogram-dyzurow-w-gminach-i-spotkan-2019.pdf 

3. Dodatkowo można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców, termin 18.03.2019 roku, godzina 15:00 – Biały Dunajec, biuro LGD

W celu wypełnienia formularza prosimy kliknąć w link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgZiN_SCI0k3DcK3YyFARh4FOc6L_XH2bQITGpWZKLN_ui3Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Formularze można wypełniać do dnia 14.03.2019 r. Po zamknięciu listy uczestników w dniu 15.03.2019 r. prześlemy zgłaszającym się osobom dokładny harmonogram szkolenia dopasowany do oczekiwań szkoleniowych uczestników.

4. W dniu 18.03.2019 roku o godzinie 14:00 odbędzie się spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR, na które także serdecznie zapraszamy.

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE UDZIELANE SĄ W BIURZE PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA:
BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 310
TEL. 18 20 11 543, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00,
E-MAIL.: info@podhalanska.pl


Znak Produkt Górski

Producenci, którzy chcą otrzymać znak jakości "Produkt Górski" powinni złożyć wniosek o przyznanie znaku do dnia 20 lutego 2019 lub 20 marca 2019 na adres siedziby Towarzystwa Produktu Górskiego lub mailowo na adres agmtatry@op.pl. Szczegóły w zakładce Dokumenty prawne - Wniosek o prawo do używania znaku PRODUKT GÓRSKI.


Nowe środki dla producentów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poniższą informacją:


ARiMR-rusza nabór na tzw. małe przetwórstwo


Od 31 stycznia br. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.  

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów: 

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.   

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.


Nowy Czas dla Produktu Górskiego

W Ludźmierzu 08.01.2019r odbyło się II Walne Zebranie członków Towarzystwa Produktu Górskiego. Podsumowano pierwszą 3-letnią kadencję Zarządu TPG. Skutecznie przeprowadzono w tym czasie procedurę uzyskania z Urzędu Patentowego rejestrację i ochronę znaku słownograficznego "Produkt Górski", który to dodatkowo będzie wzmocniony przez literę R. Zrealizowano 3 projekty z programu "Gościnna Małopolska", w których promowano znaczenie i miejsce producentów górskich, a w szczególności baców. Wprowadzono do kalendarza wydarzeń kulturalnych regionu - Dni Produktu Górskiego. W trakcie zebrania 15-nastu producentów otrzymało pierwsze dyplomy CERTYFIKATY już w oparciu o posiadane prawo ochronne. Walne Zebranie podjęło uchwałę o przygotowaniu strategii promocji produktu w mediach elektronicznych, a także udziału w targach i wydarzeniach kulturalnych. Dokonano wyboru władz Towarzystwa. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany Andrzej Gąsienica Makowski, w-ce Grzegorz Pabis, sekretarz Marek Sobczyk, skarbnikiem została Zofia Kołodziej, członek Zarządu Józef Milan Modła i komisję rewizyjną w składzie : przewodniczący - Andrzej Budz, Krzysztof Król Łęgowski i Łukasz Marusarz. Następne zebranie informacyjne planowane jest w pierwszych dniach wiosny 2019.Zapraszamy do przystępowania producentów do TPG i zgłoszeń do certyfikacji znakiem "Produkt Górski" swoich produktów.


MARKA GÓR - Urząd Patentowy wydał Świadectwo Ochronne na wspólny znak towarowy "PRODUKT GÓRSKI ".

MARKA GÓR - Urząd Patentowy wydał Świadectwo Ochronne na wspólny znak towarowy "PRODUKT GÓRSKI ". Towarzystwo Produktu Górskiego przez 3 lata zabiegało o uzyskanie dodatkowego wzmocnienia znaku poprzez dodanie litery R jako znak rejestrowy. Prawo do znaku posiada 26 producentów produktów górskich tj. Sery, miody, wędliny, soki. Znak jest dodatkowym wyróżnikiem i wzmocnieniem marki produktów spożywczych z gór. Czas na nową promocję produktów z Karpat, którym przewodzi bryndza, oscypek i miód!
Zasady uzyskania znaku w zakładce DOKUMENTY PRAWNE


Zapraszamy na zakończenie sezonu wypasowego i III Dni Produktu Górskiego do Ludźmierza w dniu 28.10.2018r! Msza święta będzie odprawiona o godzinie 11.00 a następnie spotkania baców, producentów i KIERMASZ GÓRSKI a na nim sery, soki, miód i inne produkty ze znakiem jakości!


Produkt Górski ze znakiem rejestrowym "R"

Jak informowaliśmy znak towarowy Produkt Górski otrzymał decyzję z Urzędu Patentowego na znak, który będzie wyróżniał produkty górskie wcześniej zweryfikowane przez komisję oceniającą ich jakość. Obecnie oczekujemy na Świadectwo Ochronne z Urzędu Patentowego by udzielić producentom spełniającym wymogi ustawowe Zezwolenia na stosowanie naszego znaku z literką "R". Zainteresowanych prosimy o wypełnienie wniosku (do pobrania na naszej stronie) i przesłanie go na adres e-mail :agmtatry@op.pl do dnia 25 października 2018r Posiedzenie komisji oceniającej odbędzie się 29 października 2018r o godzinie 16:00 w Zakopanem przy ul. Bulwary Słowackiego 12. Na komisję należy dostarczyć produkty do oceny. Zapraszamy wszystkich producentów produktów góskich,baców do Ludźmierza w dniu 28 października 2018r gdzie o godzinie 11:00 odbędzie się msza święta na zakończenie sezonu wypasowego i III Dni Produktu Górskiego. Organizujemy mały kiermasz górski po uroczystości.Chętnych prosimy o zgłoszenie udziału.


Informacja


Zaproszenie


Coraz bliżej do magicznego, świątecznego czasu ...


Nabór - rozwój inkubatorów

Ogłoszony jest nabór wniosków na rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania. Wnioski o przyznanie pomocy  można składać od 30.06 do 13.07.2017 r. 
Szczegóły na stronie: www.podhalanska.pl


Małopolska dba o krajobraz górski

W dniu dzisiejszym tj. 20.06.2017r. Zarząd Województwa podjął uchwałę o wdrażaniu programu pn. "Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej" tzw. Full Wypas.


II Dni Produktu Górskiego


Zapraszamy na kursy


Artykuł - Twoje Tatry zima 2016/2017


Ruszają nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w rolnictwie i turystyce. Składanie wniosków rozpoczyna się od dnia 9.01.2017 r. do dnia  23.01.2017 r.
Biuro LGD Nowy Targ ul.Bulwarowa 9
Tel.18 334 11 44 lub 664 758 092 
e-mail lgd.spisz@gmail.com.
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia .


Opłatek gazdowski u Fatimskiej Pani

Opłatek gazdowski u Fatimskiej Pani i pokłon Świętemu z Karpat Janowi Pawłowi II.
Na scynście, na zdrowie na tyn Nowy Rok coby się Wom darzyło i godnie zyło!


Zaproszenie na Opłatek Gazdowski

Zapraszamy serdecznie na "Opłatek Gazdowski" Członków Towarzystwa Produktu Górskiego i Szlaku Oscypkowego w Święto Trzech Króli tj. 6 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 które odbędzie się w sali obok Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
 
 
 


Życzenia świąteczne

OSTOMIŁYM  NASYM RODZINOM !
Wszystkim bacom, gazdom, producentom Produktów Górskich, którzy dbają o uszanowanie piękna rodnej ziemi swoją służebną pracą  oraz miłym Gościom - niech Boża Dziecina błogosławi zdrowiem i pokojem w każdym dniu Nowego 2017 Roku -  Szczęść Boże Polsce !
 
                                                                                Zarząd Towarzystwa Produktu Górskiego
 


APEL Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Podhalan

APEL Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Podhalan do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi– Ludźmierz 28.11.2016 r. o uznanie pasterstwa jako formy sezonowego, wspólnotowego wypasu owiec i nadanie Gospodarstwu Pasterskiemu statusu podmiotu beneficjenta pomocy PROW  lub innej w ramach programu odbudowy owczarstwa z możliwością uzyskania numeru sezonowej siedziby stada wspólnotowego


ZAPROSZENIE - INFORMACJA

 Zapraszamy producentów i sympatyków Górskich Produktów regionalnych do uczestnictwa w Towarzystwie Produktu Górskiego.

 


SMAKI JESIENI – MOSKOL, KWAŚNICA …

W 1914 r.  Walery Staszel - badacz regionu, etnograf pisał ,że: „ Nadzwyczaj uboga jest spiżarnia góralki na naszym Podhalu”. Niezwykle trudne warunki klimatyczne oraz skalna ziemia nie dawała bogatych plonów. Pożywienie góralskiej rodziny było w tamtych czasach skromne, jednostajne. Dziś w oparciu o dawniej używane podstawowe produkty spożywcze takie jak: kapusta, ziemniaki (grule lub rzepa) czy baranina rozwinęła się regionalna kuchnia góralska.


Dni Produktu Górskiego, listy gratulacyjne

 W dniu 23 października o godzinie 11.00 w Ludźmierzu odbyła się Msza Święta dziękczynna za dobry sezon wypasowy. Obchodziliśmy także w tym dniu  Dzień Produktu Górskiego. 


Jagnięcina i baranina – skuteczne lekarstwo

Mięso owcze: baranina, a szczególnie jagnięcina – jest bardzo skuteczne w profilaktyce raka bowiem w jego skład wchodzi substancja o silnych właściwościach antyrakowych. 


ZJAZDY KARPACKIE – Powrót do tożsamości

Idea zjazdów Karpackich narodziła się po przejściu w 2013 roku łukiem Karpat, Redyku Karpackiego. To wydarzenie otworzyło nam szersze i głębsze spojrzenie na góry, kulturę, historię, ale i dzień dzisiejszy łańcucha górskiego, jakimi są Karpaty.


INFORMACJA O NABORACH DOTYCZĄCA POMOCY DLA ROLNIKÓW

 

 Podajemy linki do stron internetowych, zawierające aktualne nabory wniosków, których obsługą zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oddelegowana przez ARiMR Agencja Rynku Rolnego: 


Nowe przepisy

Rolnicy będą mogli sprzedawać żywność wytworzoną przez siebie z własnych produktów, jej sprzedaż o wartości do 20 tys. zł rocznie będzie nieopodatkowana, a nadzór nad produkcją będzie miała Inspekcja Weterynaryjna - zakłada projekt ustawy, którym we wtorek zajmie się rząd.


II Zjazd Karpacki - Msza Święta - Kazanie

II Zjazd Karpacki „Karpaty – Góry Kultury”

Msza święta w dniu 28 sierpnia 2016 roku, na dziedzińcu Zamku w Sanoku

Witam serdecznie wszystkich obecnych na II Zjeździe Karpackim „Karpaty – Góry Kultury” w 80. rocznicę Zjazdu Górskiego w Sanoku


ZAWOŁANIE KARPACKIE

Sanok dn.28.08.2016r.

ZAWOŁANIE KARPACKIE

My, ludzie Karpat, zebrani na II Zjeździe w Sanoku, pomni tradycji naszych Ojców i dziedzictwa ciągle żywej kultury wołoskiej – pasterskiej – godnie pokazanej na I Zjeździe w Ludźmierzu w 2015 roku,

 

 


Zapraszamy na II Zjazd Karpacki do Sanoka !


List z Karpat - Lipiec 2016 r.

Tuż przed II Wojną Światową ukazał się piękny album fotograficzny Rafała Malczewskiego, opisujący polskie góry od Olzy po Czeremosz. Warto, by wybierając się na wędrówki górskie wrócić choć na chwilę do tej publikacji. Ja rozpocznę swoją wędrówkę po poszczególnych pasmach Karpatach, opisując różne spojrzenia i doświadczenia z codziennego życia gór.


II Zjazd Karpacki odbędzie się w Sanoku


BACOWSKI ZBOR - Turbacz 2016

 
 


Bacówki w Małopolsce i Produkty Górskie


Spotkanie Baców na Turbaczu


Projekt Gościnna Małopolska

Towarzystwo Produktu Górskiego aktualnie realizuje projekt Gościnna Małopolska – jako Dni Produktu Górskiego.